Процедура на поставяне на импланта

Анализ на състоянието на пациента и планиране на лечението от стоматолога.

За да се планира лечението, пациентът провежда консултация с имплантолог. Той ще оцени цялостния Ви здравен и стоматологичен статус, ще анализира пространството, където ще бъде поставен зъбният имплант, ще Ви препоръча да извършите рутинно рентгенологично заснемане, за да установи състоянието на костната тъкан, както и обичайните кръвни изследвания. След оценка на резултатите ще бъде избрана точната позиция на импланта, неговият размер, както и видът на процедурата, която ще бъде извършена. Поставяне на зъбния имплант може да се извърши на един етап (незабавно) или на два етапа, в зависимост от качеството на костта и дали е необходимо изграждане на стопена

кост (костна аугментация).


С помощта на имплантите на MegaGen ONE-DAY Implant™ - Вие можете да заместите липсващ зъб с имплант веднага с изваждането му. Усмихнете се широко още в същия ден!

Продължителност на лечението остеоинтеграция) при поставяне на имплант:

  • Горна челюст: 4 месеца
  • Долна челюст: 3 месеца
  • Изграждане на кост (аугментация): допълнително от 2 до 6 месеца
Процедура по поставяне на зъбния имплант в 2 етапа:

Налага се в случаите на намалена костна плътност и/или при недостиг на костна тъкан, породени от костна резорбция. Стъпките

са следните и са напълно безболезнени за пациента:

  • Поставя се локална анестезия и с помощта на набор от фрези се създава пространство в костта с предварително планирана дълбочина и под специфичен ъгъл (ангулация), в което се поставя имплантът. В случай на необходимост, на този етап е възможно да се постави и костозаместващ материал, който да възстанови недостатъчната или липсващата кост. Върху импланта се поставя оздравителен винт, който покрива импланта по време на оздравителния процес и венецът се пришива обратно на мястото му. Меките тъкани се възстановяват в рамките на няколко дни.

  • В рамките на един до шест месеца около импланта ще се образува плътна, витална костна тъкан - имплантатът ще се остеоинтегрира, което ще позволи неговото нормално функциониране.
  • Следващата стъпка е разкриване на зъбния имплант. Хирургът маха оздравителния винт и на негово място поставя надстройката, която оформя венеца, около бъдещата коронка. След това прави отливка на венеца и снема отпечатък на зъбите. Тези стъпки подпомагат и подготвят работата на зъботехника и позволяват коронката да придобие възможно

най-естествен вид.

  • Последната стъпка е фиксирането на короната върху зъбния имплант, която се изработва от зъботехник.

Процедура на едноетапно поставяне на зъбния имплант:

Поставянето на зъбния имплант се извършва още при екстракцията на зъба или в най-кратък срок от претърпяване на инцидент със загуба на зъб. Възможно е в случаите, когато има достатъчно количество плътна кост за поставяне на импланта. Още при фиксирането на зъбния имплант (основата), зъболекарят поставя и временна зъбна коронка, която ще замести липсващия зъб (изключително необходимо, ако липсващият зъб е във фронталната област) и ще помага на пациента да се храни нормално. В този случай оздравителният период е съкратен, естетиката и функционалността в областта на липсващия зъб е възстановена. След няколко месеца, когато се постигне остеоинтеграция на зъбния имплант (врастване на основата в

костта), временната корона ще бъде заменена с постоянна. Постоянната зъбна коронка (мост или протеза) се изработват в техническа лаборатория след снемане на отпечатък при зъболекаря Ви.

Периодичен контрол:

След приключване на лечението Вие ще бъдете канени на периодични консултации веднъж на всеки 6 месеца, за да бъде оценено състоянието

на венеца и костта около импланта, както и как имплантатът контактува с останалите зъби.

Поддръжка на имплантите:

Имплантите се поддържат с четка за зъби и конец, също както

естествените зъби. Колко дълго ще ползвате своите импланти зависи от общото Ви здравословно състояние, от оралната Ви хигиена и от редовните посещения при зъболекаря Ви.

История

Компанията MegaGen Implant е създадена през 2002 г. в Корея от група хирурзи с опит в денталната медицина, които отлично познават 

специфичните изисквания към имплантологичните системи. Целта им е да

създадат възможно най-добър зъбен имплант от функционална гледна точка.

MegaGen по света

В 18-годишната

си история  компанията продължава да се

развива от стоматолози, като проучва нуждите и работи съвместно с  дентални специалисти  по целия свят, като изследва, създава и

развива иновативни решения с превъзходни хирургични показатели. Днес MegaGen

Implant  е сред  водещите производители на имплантологични

системи в света и най-големият производител на импланти в Азия.

Решения

В портфолиото на

предлаганите от MegaGen продукти, освен импланти, се включват още: костни

присадки, инструменти, специализиран софтуер за анализ и планиране на лечението,

както и персонализирани специално за пациентите медицински изделия с помощта на

CAD/CAM дизайн  и 3D принтиране.